©2020 by Zebulon Carlander. Proudly created with Wix.com

Sveriges försvarspolitik - en antologi

I april kommer boken Sveriges försvarspolitik - en antologi som syftar till att öka allmänhetens kunskaper om hur försvarssystemet fungerar. 

I boken samlas några av landets främsta experter i försvarspolitiken för att skriva om områden som internationella samarbeten, personalförsörjning, och materielförsörjning.