©2020 by Zebulon Carlander. Proudly created with Wix.com

Sök
  • Zebulon Carlander

Monarkin - för Sverige i tiden

Det är sällan som konstitutionella frågor debatteras i Sverige. När det finns angelägna samhällsproblem att lösa i ex vårdpolitiken eller kriminalpolitiken finns det lite utrymme för större diskussioner om frågor såsom monarkins framtid. 


Tittar man på opinionsmätningar finns det ett konsekvent starkt folkligt stöd för vårt nuvarande statsskick. Monarkin är inte en anomali i vårt demokratiska system, utan är och anses av de flesta att vara en naturlig komponent i en större mosaik. 


Det är inte så konstigt. Kungafamiljen är ständigt aktiv och uppfyller sina uppgifter att representera Sverige, såväl i landet som utanför. Jag har sett dem i olika situationer, bl a i statsceremoniell tjänst, och de är kunniga, engagerade och plikttrogna. 


Jag tror många anser att det är en seriös institution, vilket inte är oväsentligt i en tid med polarisering och misstro inom vissa grupper gentemot det offentliga. Monarkin har en samlande kraft, inte minst i kristider, som inte heller ska underskattas. 


Kungafamiljen är suveräna representanter av Sverige och det svenska i sina resor utomlands. Nyligen besökte Kungen och Drottningen Indien och deras vistelse där fick mycket positiv respons, bl a för deras starka miljöengagemang. 


För mig råder det inga tvivel om att monarkin kommer fortsätta att vara en uppskattad och viktig institution i många år framåt. Det tillför vårt land mycket, såväl ekonomiskt som symboliskt, och utgör en samlande kraft för landet och samhället. 


Kungens valspråk är ’’För Sverige i tiden’’. Det är väl valda ord som jag tycker fångar in den svenska monarkins utveckling. Kungahuset har varit skickligt i att anpassa sig till ett samhälle i ständig förändring samtidigt som det är förankrat i historia och tradition. Så lär det fortsätta.

14 visningar