SvD Debatt: ”Vi måste fortsätta med krigsmaterielexport”

I en debattartikel förordar Grön Ungdoms internationella sekreterare Wanja Kaufmann att Sverige ska upphöra med all krigsmaterielexport oaktat vad det gäller för vapensystem eller köparland. Det vore ett beslut som skulle underminera svensk utrikes- och säkerhetspolitik och äventyra global säkerhet.

Inför och under andra världskriget spreds uppfattningen att Sverige, som saknade allianser och som hade en stor sårbarhet för att förlora handelsförbindelser med omvärlden, behövde en inhemsk försvarsindustri. Det ledde till investeringar och satsningar som sedermera fortsatte under kalla kriget.

Försvarsindustrin ansågs nödvändig för att ge trovärdighet till neutraliteten. Det betydde också att vi kunde tillförskaffa materiel som var särskilt anpassad efter våra förutsättningar. Krigsmaterielexport innebar att vi kunde fördela utvecklings- och produktionskostnaderna på andra länder. Olof Palme var en stark anhängare av den här delen av vår försvarsdoktrin.

Sedan kalla kriget har mycket förändrats i vår säkerhetspolitik. Vi har gjort oss av med neutralitetsdoktrinen och det stora värnpliktsförsvaret samt har den inhemska försvarsindustrin internationaliserats. Men det finns fortfarande goda grunder till att bevara den försvarsindustri som finns kvar och därmed också krigsmaterielexporten.

Ens säkerhetspolitik definieras framför allt utifrån ens geografi, demografi och ekonomiska resurser. Sett utifrån det är Sverige ett stort land med en liten befolkningen nära stormakten Ryssland. För oss är försvarspolitiska samarbeten med andra stater och organisationer avgörande för att värna vår suveränitet och våra intressen.

I flera av de bi- och multilaterala avtal vi har skrivit under med andra länder, inte minst USA, är forskning och utveckling en viktig del. Sett till försvarsteknologi står Sverige starkt internationellt och är en intressant partner att samarbeta med. Det är i enlighet med vår säkerhetspolitiska doktrin.

Finns det brister i regelverken för krigsmaterielexport ska dessa åtgärdas. Redan i dag har vi en välutvecklad lagstiftning som kanske är den mest strikta i världen. Men att göra som Grön Ungdom vill och införa ett totalförbud mot all krigsmaterielexport vore att skjuta sig själv i foten.

Inte bara för att krigsmaterielexport är viktigt för vår egen säkerhetspolitik, utan för att det även stärker global säkerhet. Vi exporterar vapensystem till många stater som i sin tur nyttjar dessa för att hålla sjöfartsleder öppna, förhindra aggressioner och värna sin rätt i enlighet med FN-stadgan till självförsvar. Det är något vi borde fortsätta med.

Länk till artikeln.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.