Utrikespolitiskt linjetal av Pete Buttigieg

Den demokratiske presidentkandidaten Pete Buttigieg leverade ikväll ett utrikespolitisk linjetal vid Indiana University.

Mitt huvudsakliga intryck är att det var ett genomtänkt och sofistikerat anförande. Sådana här tillfällen handlar inte om att i detalj utmåla ett handlingsprogram, utan snarare att artikulera ett antal styrande principer för ens administration. 

Om man skulle dela upp det demokratiska partiet i idealister och realister tillhör Buttigieg den senare kategorin. Han har en rad intressanta meriter, bl a som krigsveteran i Afghanistan och som borgmästare i en mindre stad. Han påminner mig mycket om Barack Obama i både sinnelag och syn på världen.

Ett par korta iakttagelser från hans tal: 

(1) Han ägnade mycket tid åt att utmåla auktoritära politiska system som ett hot mot amerikanska intressen. Här har han onekligen blivit påverkad av senatorerna Elizabeth Warren och Bernie Sanders som i sina utrikespolitiska program har gjort liknande formuleringar. Det fanns även ett stort fokus på klimatförändringar ur ett säkerhetspolitisk perspektiv.

(2) Han underströk vikten av internationella allianser och institutioner för att främja amerikanska intressen. Särskilt noterbart ur vårt perspektiv pratade han, dock bara vagt, om att bygga en säkerhetsarkitektur i Europa som säkerställer stabilitet och demokrati i kontinentens östra delar.

(3) Likt Obama artikulerade han en återhållsam doktrin om var och när amerikanska soldater kan skickas ut i krig. Han skiljer sig däremot från motståndare som Warren och Sanders i att han ändå verkade mindre kategorisk i att utesluta användningen av USA:s väpnade styrkor.

(4) Han sade sig vilja behålla en mindre amerikansk styrka i Afghanistan för att motverka möjligheten att det återigen används som en språngbräda för attacker mot det amerikanska fastlandet. Det är intressant för Warren har annars fått stort genomslag för sin linje att USA helt ska avveckla sin närvaro i landet. 

(5) Han indikerade ett intresse i att omprioritera i den amerikanska försvarsbudgeten. Han ställde satsningar på cyberförmågor och artificiell intelligens mot större klassiska plattformar som hangarfartyg och strategiska ubåtar. Vore intressant att se hur det omsätts i praktiken.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.