Månad: juli 2017

Trump skadar USA:s ställning i världen

Häromdagen publicerade Pew Research Center en opinionsundersökning som visar att USA:s anseende i världen har sjunkit drastiskt sedan Donald Trump tillträde som president tidigare det här året.

I en sammanställning av åsikterna hos medborgare i 37 länder har 74 procent inget förtroende i president Trump, vilket ska jämföras med 64 procent av människor som hade förtroende i president Obama när han lämnade Vita Huset. Det här spiller också över på USA:s generella anseende, vilket har fallit med 15 procent sedan Trump blev insvuren som president.

Det största tappet i förtroende för USA:s president har intressant nog skett i Sverige. Vid slutet av Obamas presidentskap hade 93 procent av svenskarna förtroende för att han skulle göra rätt sak på den globala arenan; idag är det bara 10 procent som tror detsamma om hans efterträdare.

Förtroenderaset är påtagligt hos några av USA:s viktigaste allierade: i Tyskland har det gått från 86 procent till 17 procent, i Storbritannien från 79 procent till 22 procent, och i Sydkorea från 88 procent till 17 procent.

De enda två länderna i undersökningen där Trump har bättre siffror än vad Obama hade är i Israel, där han har 7 procent högre förtroende, och i Ryssland, där han har 42 procent större förtroende.

Medan undersökningen också slår fast att de flesta inte tror att de bilaterala relationerna mellan deras land och USA kommer förändras särskilt mycket de kommande åren, är det fortfarande en allvarlig utveckling.

Resultatet är säkert något som många Trumpanhängare kommer att avfärda, kanske till och med välkomna som ett kvitto på att Trump sätter ”Amerika Först”. Men för de allra flesta borde det här vara något som oroar, eftersom det bådar dåligt för USA:s globala ställning.

Desto sämre förtroende folk i världen har för USA:s president, desto svårare blir det för USA att få genomslag för sin utrikes- och säkerhetspolitik. Skulle Trump vilja bygga en internationell koalition för att till exempel hantera frågan om Nordkorea kan han finna det svårare att få gehör i omvärlden på grund av hans låga förtroende.

För att ändra den negativa trenden borde Trump sluta med sina bisarra twittervanor och aggressiva stil på den globala arenan. Istället för att vilja riva ner internationella institutioner och avtal borde han värna dess utveckling. Det skulle öka hans stöd i omvärlden och göra det lättare för honom att nå sina mål om att göra USA till ett säkrare och mer välmående land.

Det är i alla fall vad han borde göra, men om det är något som de senaste två åren har lärt oss så är det en sak: Donald Trump kommer aldrig att förändras.

Avancerade cyberattacker är inte ett hot, utan en verklighet

Den gångna veckan såg vi en stor cyberattack med globala verkningar.

Enligt analytiker var intentionen med attacken, som går under namnet Petrya, att skada infrastruktur i Ukraina. Det var där attacken först dök upp och det är framför allt ukrainska IT-system som har blivit påverkade av attacken.

Till att börja med misstänkte många att det handlade om en så kallad ransomware attack, det vill säga ett försök till att utpressa myndigheter, organisationer och företag till att betala en stor lösensumma i utbyte mot att återfå kontroll över sina system och data.

Men med närmare undersökning har det gått att avfärda den teorin, utan analytiker är överens om att det handlar om en attack vars syfte har varit att förstöra och skapa störningar.

Enligt tidningen Financial Times pekar det mesta på att det här var en operation med ursprung i Ryssland, en bedömning som är baserad på observationer om attackens struktur och utförande. Men i cybervärlden är det alltid komplicerat att tillskriva någon särskild aktör skulden.

Som om inte attackens storlek var tillräckligt oroväckande, så finns det trovärdiga uppgifter om att det cybervapen som användes för attacken är stulna från den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA.

För ett par månader sedan började en grupp som kallar sig för Shadow Brokers auktionera ut vad de sa var stulna cybervapen från NSA. Då gruppen först misslyckades med att hitta någon köpare, dumpade man ett antal av NSA:s cybervapen på nätet, öppet för vem som helst att utnyttja.

Som dessa vapen är konstruerade så utnyttjar de sårbarheter i Microsoft-programvara. Kort efter att Shadow Brokers gjorde flera av dessa vapen tillgängliga, inträffade i maj en omfattande cyberattack som bland annat riktade in sig på sjukhus i Storbritannien. Den attacken, vars namn är WannaCry, har likheter till Petrya.

Vi har bara sett toppen av isberget, om ens det, rörande destruktiva cybervapen. Det är en oerhört allvarlig säkerhetsutveckling som måste adresseras. Chefen för Frankrikes myndighet för cybersäkerhet har varnat för att vi är i ett tillstånd av ”permanent krig” i cyberrymden.

Sverige borde använda sin plats som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd till att lyfta frågan om internationella normer och spelregler för användningen av cybervapen. Det är stormakterna i säkerhetsrådet som besitter de mest avancerade kapaciteterna och det är enbart genom att arbeta tillsammans som vi kan utveckla ett ramverk för stabilitet och säkerhet i cybervärlden.

Det är ont om tid.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén