Försvars- och säkerhetspolitik i närområdet – Vecka 10

Sverige:

Nya vindar från väst – AFF

”Hittills har USA satt värde på en rad faktorer, däribland det förtroende Sverige upparbetat genom att delta i insatserna på Balkan, i Libyen och Afghanistan; utbyte inom försvarsteknologi och underrättelsetjänst; en gemensam politisk värdegrund; samt Sveriges strategiska läge i försvaret av Baltikum. Försvarsbudgetens storlek har inte varit avgörande.

Det återstår att se hur Sverige värderas av den nya administrationen, där transaktioner och snävare nationella intressen kommer att väga betydligt tyngre. Risken för en annorlunda bedömning är uppenbar. Mot bakgrund av hur viktigt det amerikanska stödet är för svensk säkerhet, vore en snabb vändning av försvarsanslagen till en uppåtgående trend klart att föredra för att bädda för fortsatt starkt intresse från det stora landet i väst.”

Så ni gick på värnpliktsbluffen? – SvD

”Till att lösa krigets uppgifter krävs proffs: väl utbildade, väl utrustade, väl motiverade, väl samövade, i fungerande finansierade system som utöver en militär kapacitet i nivå med eller över motståndarens ser till att ta hand om skadade veteraner och dödades anhöriga. Till det behövs allmänhetens medvetenhet om det moderna krigets villkor, som bättre tränas genom stora civilförsvarsövningar och psykförsvar snarare än genom att åter sätta ungdomar i fängelse.

Nostalgiker bland kasernkramarna som minns samvaron med snuskburk, tält och gasmask – kriget som komedi – borde stilla sin längtan efter tider som flytt genom att minnas på film. Den heter Repmånad (eller hur man gör pojkar av män) och finns i en betalkanal nära dig.”

Försvarsministern: Trump ändrar inte Sveriges band till Nato – DN

”– Vad jag förstår är läget helt stabilt. Det finns inga tendenser till förändringar mellan Sverige och USA eller mellan Sverige och Nato. Vi har samma relation som tidigare. Det gäller den övningsverksamhet och det informationsutbyte som vi deltar i. Stoltenberg var väldigt tydlig om att det finns ingen grund för förändrade relationer, utan det vi kommit överens om ligger fast och vi fortsätter jobba precis som vanligt. Det var ett mycket tydligt besked, säger Peter Hultqvist till DN.”

På gammal kurs i nytt säkerhetsläge – SvD

”För att summera: 1) Försvarsbeslutet 2015 var i utgångspunkten för klent, 2) utan ökade anslag går det inte att förverkliga och 3) det råder bred politisk enighet om att det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre sedan 2015 och att osäkerheterna framöver ökar.

Ändå är regeringens huvudlinje att hålla den gamla kursen. Det vore bättre med en politik för att hålla gränsen.”

LUF RAPPORT: Personalförsörjningen i försvaret

Liberala ungdomsförbundet presenterar idag en rapport om hur personalförsörjningen till Försvarsmakten kan tryggas, utan att ta till plikt.

Vi menar att en soldat som har övat eldöverfall eller taktiskt omhändertagande i strid femton-tjugo gånger fler än en värnpliktig gjort är en större tillgång för Försvarsmakten och Sverige. Därför är det beklagligt att värnplikten nu återinförs, med konsekvensen att hela försvaret inte kommer gå att mobilisera lika snabbt som det vore önskvärt och att ambitionsnivån för soldaternas kompetens sänks.

Partierna borde lägga fram konstruktiva förslag på hur personalförsörjningen kan tryggas, istället för att bara konstatera att det finns problem och inte göra någonting åt problemen.

Höjda ekonomiska anslag och ett välfungerande yrkesförsvar är lösningen.”

Norden:

Beredskap, finansiering och materielupphandling säkerställer ett trovärdigt försvar – Finska försvarsdepartementet 

”Försvarsminister Jussi Niinistö betonade det mångsidiga och långsiktiga utvecklandet av vårt försvarssystem vid remissdebatten om försvarsredogörelsen i riksdagen den 8 mars. Den aktiva stabilitetspolitik som Finland driver innebär enligt Niinistö att i synnerhet militära hot förebyggs. Den lägesbild som redogörelsen drar upp riktlinjer för, dvs. att den militära aktiviteten har ökat i Finlands närområden, är i sig ett faktum och inte en åsiktsfråga.”

”Vi stärker inte försvaret för att förbereda oss på krig”Yle Nyheter

”Riksdagen diskuterade också förutsättningarna för ett fördjupat militärt samarbete med Sverige. Frågan är om målsättningarna för samarbetet är tillräckligt högt ställda.

– Redogörelsen begränsar inte möjligheterna att fördjupa samarbetet med Sverige, och väl så. Men samtidigt ställer man inte heller några mål för samarbetet, säger Krista Mikkonen (Gröna).

Också inom SDP vill man påskynda ett fördjupat samarbete med Sverige.

– De säkerhetspolitiska linjedragningarna är avsedda att öka på stabiliteten i Östersjöområdet. Man kan fråga sig varför regeringen inte visat en mer visionär inställning då det gäller samarbetet kring resurser, undrade Mika Kari (SDP).”

Baltikum:

”Det går inte att köra över vårt land på några timmar”- DN 

”I Estland är man är inte rädd för Ryssland utan bättre förberedd än någonsin på att försvara sig. Budskapet kommer från Riho Terras, Estlands försvarschef som i april tar emot allierade trupper. ”Vår huvuduppgift är att få Putin att tro på Nato”, säger han.”

Defense minister: Large investments to be made in 2nd Infantry Brigade – ERR

”Minister of Defence Margus Tsahkna visited the 2nd Infantry Brigade on Tuesday, the development for which the 2018-2021 development plan of the Ministry of Defence’s area of government calls for €90 million in spending.”

Europa:

Remarks by Federica Mogherini following the joint meeting of Foreign Affairs and Defence Ministers at the Foreign Affairs Council

”Today we decided to establish a military planning and conduct capability which will command the EU non-executive military missions. We have three of them currently. It will be established within the European Union military staff. We also decided to create a civilian/military joint support coordination cell that will increase synergies between our civilian and military work. You know this is the highlight, the specific feature of the European Union action on the ground, matching whenever and wherever it is needed, and however it is needed, civilian and military work on security. So, this coordination cell will help us creating and highlighting even more the synergies on the ground.”

”Fördjupat samarbete om försvaret kan spara miljarder” – DN

”Nu, i en tid då EU:s institutionella gränsdragning mellan den inre och yttre säkerheten blir allt otydligare, är det värt att påminna sig att medlemsländerna från första början betraktade EDA som det huvudsakliga verktyget för att utveckla försvarssamarbetet i EU. Det är i EDA som medlemsländernas regeringar beslutar om gemensamma förmågeprioriteringar och hur dessa ska hanteras. Stödet som den Europeiska kommissionen är beredd att ge genom den nyligen antagna europeiska försvarshandlingsplanen (European defence action plan, EDAP) är i detta sammanhang mycket välkommet.”

Nato:

A New Deal to Make NATO and America Great Again – RUSI

”Let’s begin with the obvious. A key element of this New Deal will be a major increase in European military investment over the next decade. But more than money will be involved. The Europeans should declare that, by 2026, their ground troops will take primary responsibility for guarding the Eastern frontier.

At the same time, Trump would recommit the US to a strong and continuing role in transatlantic defence. Not only would America provide crucial air, sea and logistical support, but the US Army would reinforce European troops on the ground at moments of crisis. Trump’s recommitment of American ground forces to the Eastern frontier will dramatically reduce the chances of Russian aggression.”

Will the old playbook work for Russia? Not so fast. – CEPA

”This approach may sound beguiling, but it falls foul of reality and principle, as Steven Pifer (also of Brookings) explains in a blog post. First, why would these countries accept this? Sweden and Finland prize freedom of action. This would consign them permanently to a security gray zone. Multilateral security guarantees sound nice until you remember what happened to the Budapest Memorandum of 1994. Russia promised to respect Ukraine’s borders and refrain from economic coercion, in return for Ukraine giving up its nuclear weapons. There was no sub-clause reading “unless there is a government in Kiev we don’t like.” The Western nuclear powers guaranteed the deal too. Those undertakings are in tatters.

As a result, Russia lacks the credibility to be party to a “Yalta II”—and the West should blush rather than claim it would work. It is also unclear that the Kremlin would agree to withdraw its troops from the “inner empire.” The idea of a holy homeland besieged by a decadent, duplicitous and dangerous West is a central message of Putin’s propaganda machine. The West is not actually an enemy (the regime shops invests and frolics there), but it must be portrayed as one. Why abandon that tactic, which so usefully distracts the Russian people from the brutality and mendacity of their rulers?”

Deterring Russian Aggression in the Baltic States – RAND

USA:

Vice President Pence is quietly becoming a foreign policy power player – Washington Post

”Pence is seen by many in Washington as a figure who might stand up for the traditionally hawkish views he espoused while in Congress, a proxy of sorts for the GOP national security establishment. But those close to Pence say his stance is more nuanced. Pence is committed to advocating Trump’s foreign policy objectives, not his own, and endeavors to stay above the fray of most internal disputes.

“He definitely brings a different perspective, but he’s nuanced and subtle in how he engages,” one White House official said. “He’s adapted somewhat, at least in terms of not putting his views above those of the president.”

Pence preserves his credibility with the president so it can be most effective when deployed. The chief example was when Pence personally spoke to Trump about removing national security adviser Michael Flynn, who had lied to him about conversations with Russian officials during the transition.”

Responses to Russian INF Treaty Violations – Senate Republican Policy Committee

”The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty eliminated and prohibits an entire class of missiles: nuclear and conventional ground-launched ballistic and cruise missiles with ranges between 500 and 5,500 kilometers. As with most other arms-control commitments between the United States and Russia, the U.S. is upholding its end of the bargain, while Russia is not. Russia has been developing missile systems in violation of the INF Treaty. The Russian violation of the INF Treaty is particularly blatant, and it poses a significant threat to our allies.

If Russia were to deploy these systems, there would potentially be a military vulnerability and a gap in America’s ability to respond. Russia would be able to hold our allies at risk in a way that we could not commensurately hold Russia at risk. Deterrence and defense capabilities could be considered weakened. Deployment of these systems in violation of the INF Treaty cannot “go unanswered,” as General Phillip Breedlove said in April 2014, when he was the supreme allied commander of Europe.”

NSC staff allowed back into the Oval Office for Trump’s foreign calls – Politico

”National security adviser H.R. McMaster has invited top National Security Council staff back into the Oval Office for calls between President Donald Trump and foreign leaders, reversing a decision by his predecessor Michael Flynn to exile senior directors to the Situation Room during state calls.

For the first time since Trump took office, senior directors and country directors were present on Monday and Tuesday in the Oval alongside deputy national security adviser K.T. McFarland for calls with leaders from Israel, Japan, South Korea and Kenya.”

Army eyes new bases in Europe as Pentagon reviews force structure – Stars and Stripes

”The U.S. Army is scouting locations in Germany for potentially basing more soldiers in Europe, where a post-Cold War period of military downsizing is undergoing a reappraisal.

A team from U.S. Army Europe recently visited two military facilities in northern Germany, the Army said, a region without a current U.S. military presence.”

Ryssland:

Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu held teleconference with leadership of the Russian Armed Forces – Ryska försvarsdepartementet 

”The third issue of the teleconference was devoted to design of an air defence missile artillery system and long-range air defence guided missile.

Two newest frigates of project 22350 armed with Kalibr and Onyx modern strike complexes will have been introduced in the Navy by the end of 2020, stated General of the Army Sergei Shoigu.

According to the Russian Defence Minister, these ships will be covered by a new air defence missile system fitted with several types of guided missiles. More than 60 launches of these missiles have been carried out at ranges of the Baltic and Northern Fleets as well as at the Kapustin Yar range.”

Corruption Hampers Russian Arctic Militarization Dreams – Moscow Times

”As part of a broader military modernization project, Moscow is working to revamp lagging Soviet-era defense installations on its vast, northern frontier. The efforts began no later than 2014, when the Russian Defense Ministry formed a Northern Joint Strategic Command. This Arctic command structure will have four combat brigades, 14 airfields, 16 deepwater ports and a fleet of almost 50 icebreakers to keep lanes clear for the Russian navy’s Northern Fleet.

But according to the Kommersant daily, the Arctic militarization project is running into major corruption scandals. Contractors working on radar and air traffic control installations in the northern holdouts of Wrangel Island and Cape Schmidt have been found pilfering nearly 3 billion rubles ($50 million) from state contracts, Kommersant reported, citing the Russian Investigative Committee.”

Tyskland:

In the era of Donald Trump, Germans debate a military buildup – Washington Post

”In 2014, German officials agreed with other NATO nations to spend at least 2 percent of its gross domestic product on defense within 10 years — up from about 1.2 percent in 2016. Until recently, however, many German officials privately acknowledged that such a goal — which would see Germany leapfrog Britain and France in military spending — was politically untenable.

Since Trump’s victory, however, German politicians, pundits and the media have agonized over the issue, with more and louder voices calling for a stronger military. Last month, the Defense Ministry announced plans to increase Germany’s standing military to nearly 200,000 troops by 2024, up from a historical low of 166,500 in June. After 26 years of cuts, defense spending is going up by 8 percent this year.”

Czech Republic and Germany agree to create a single military unit – Army Technology

”The Czech Republic Ministry of Defence has signed a Letter of Intent (LoI) with Germany’s Federal Ministry of Defence to form a single military unit, in a bid to strengthen mutual cooperation between the two nations.”

Germany says worried about Russian missiles in Kaliningrad – Reuters

”A decision by Russia to permanently station Iskander missiles in Kaliningrad, its enclave on the Baltic Sea, would mark a setback for European security, German Foreign Minister Sigmar Gabriel told Russian news agency Interfax on Wednesday.

Russia said in October it had moved the ballistic nuclear-capable missiles to Kaliningrad and deployed a S-400 air missile defense system there. It said the deployment was part of routine drills, but Western military officials worry that it may become permanent.”

Nukleare Phantomdiskussion – Die Zeit

”Die Bundesregierung hat der Diskussion über das heikle Thema mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Aus gutem Grunde: Es ist eine Phantomdiskussion. Die Berufung des Economist auf einen in England lehrenden Professor Maximilian Terhalle, den hierzulande kaum einer kennt (”Deutschland muss darüber nachdenken, seine eigenen Atombomben anzuschaffen, vielleicht in Zusammenarbeit mit Nachbarn”), ändert daran nichts.

Das Blatt zitiert Josef Joffe, aus einem Artikel aus dem Jahre 1984, der in keinerlei Zusammenhang mit der Nuklearfrage steht. Unverständlicherweise zitiert es nicht eine aktuelle Zeitgeist-Kolumne des ZEIT-Herausgebers. Darin erklärte Joffe überzeugend, warum Deutschland die Bombe nicht will und nicht bauen kann und warum auch die ”europäische Option” eine Schimäre ist, solange es keinen europäischen Bundesstaat gibt (was ja auch Kaczyński einräumte, als er sagte: ”Die Idee einer europäischen Nation ist aus der Luft gegriffen.”).”

After Warily Circling, Trump and Angela Merkel Prepare to Meet – New York Times

”Mr. Trump and Ms. Merkel are poles apart on issues like immigration and trade; they have circled each other warily since the American presidential election. But both sides, officials said, are determined not to let this first meeting devolve into a clash of competing worldviews.

Ms. Merkel has been studying Mr. Trump’s speeches to get an insight into the new president’s thinking. American officials said Mr. Trump would ask the chancellor for advice on how to deal with President Vladimir V. Putin of Russia, whom, after dozens of meetings over her 11 years in power, she knows better than any other leader in the West.”

Putin and Merkel: A Rivalry of History, Distrust and Power – New York Times

”Between them, there have been dozens of meetings and scores of telephone calls over the years, if never a breakthrough moment nor a partnership of the sort that Prime Minister Margaret Thatcher of Britain once forged with the Soviet Union’s last leader, Mikhail S. Gorbachev. If that pair helped the world out of the Cold War, Mr. Putin and Ms. Merkel’s relationship often seems trapped in it, shaped by their very different experiences in East Germany.

Never a friend nor an open foe, Ms. Merkel has always sought to nudge Mr. Putin and Russia toward a relationship rooted in rules rather than emotion, a comity built on clearly defined common interests, not personal chemistry. Mr. Putin, in turn, has longed for a transactional leader in Europe, someone who would strike a grand bargain and guarantee Russia a fixed, even privileged, place at the decision-making table.”

Romania and Germany increase defence cooperation – Euractiv

”Romania’s armed forces could be bolstered by 272 new armoured personnel carriers this year, under a significant defence deal brokered with Germany. EURACTIV Romania reports.

The Romanian army could be taking delivery of 272 new armoured personnel carriers (APCs) in 2017 thanks to an agreement struck with German company Rheinmetall Defence, which will build the military vehicles at a Romanian mechanical plant.”

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.