Månad: mars 2017 Sida 1 av 3

Carnegie International: Cyber weapons and strategic stability

Carnegie International arrangerade under veckan Nukefest, vilket är ett arrangemang där frågor kring kärnvapen diskuteras bland experter och beslutsfattare. En panel som jag fann särskilt intressant var under rubriken Cybervapen och strategisk stabilitet (”Cyber Weapons and Strategic Stability”). Här är en sammanfattning av de mest intressanta tankarna som framkom under panelen:

  • Cyberattacker kan orsaka instabilitet, men än så länge har vi inte sett det, och det finns två skäl till det. Det första är tekniskt: Vi är bara vid början av den digitala eran, och att bygga cybervapen är en mycket avancerad process som kan likställas med ett hantverk. En liten uppdatering av ett nätverk kan omintetgöra flera månaders arbete, men nu ser vi hur sabotageprogram (”malware”) blir alltmer avancerade till den utsträckning att de kan anpassa sig själva till uppdateringar. Det andra är politiskt: Än så länge när man har upptäckt sabotageprogram har det varit i fredstid och reaktionen har således varit som den är i fredstid – åtal mot skyldiga, sanktioner m.m. – men det blir mer osäkert när man tittar mot framtiden. Skulle man i en militär konflikt upptäcka sabotageprogram i ledningssystem för kärnvapen skulle det ha enorma implikationer.
  • Det är fortfarande osäkert hur cybervapen kommer att integreras i modern krigföring. Ser man till historien kan man se att introduktionen av ny teknologi kan leda till att konflikter eskalerar. Att ha kontinuerlig tillgång (”persistent access”) till en motståndares nätverk är svårt att upprätthålla, vilket möjligen kan skapa ett incitament till första-användning, något som vore destabliserande. Att upptäcka skadlig kod i ens system kan också ses som eskalerande eftersom det inte går att identifiera syftet (espionage? sabotage?). Men cybervapen kan också, kan man argumentera,  ha en deeskalerande effekt, till exempel genom att man visar för en motståndare att man är seriös när det kommer till sitt försvar.
  • Det finns ett intresse i att etablera normer för användning av cybervapen, men frågan är om det är möjligt att åstadkomma genom diplomati? Just nu pågår det en intensiv konkurrens mellan cyberaktörer om att etablera normer och spelregler, vilket gör det svårt att på kort sikt få till någon regelbok. Något att titta på kan vara hur normer kring sjökrigföring utvecklades. Annars är kalla kriget något mycket intressant att titta på. Där hade man liknande dilemman när det kom till kärnvapen. Under kalla kriget ledde osäkerhet rörande kärnvapenstrategi m.m. till att man successivt etablerade skyddsåtgärder och förtroendebyggande mekanismer. Går att det göra med cyber? När det kommer till cyber ligger tyngdpunkten på att vara offensiv, vilket är destabiliserande. Går det att adressera? Kan koncept som avskräckning, vilket utvecklades under kalla kriget, appliceras på cybervapen?

Försvars- och säkerhetspolitik i närområdet – Vecka 11

Sverige:

ÖB pekar ut fördelar med svenskt Natomedlemskap – SvD

”Den viktigaste faktorn för operativa samarbeten, oavsett om de är bi- eller multilaterala, är dock hur trovärdiga de är.

De avgörande frågorna för trovärdigheten är vilken faktisk militär förmåga som finns i samarbetet, hur troligt det är att denna ställs till förfogande, och hur snabbt detta sker. Endast ett samarbete som en potentiell angripare bedömer som trovärdigt bidrar till tröskeleffekten.

Osäkerheten i det internationella systemet gör att inga samarbeten med automatik bör ses som trovärdiga eller stabila. Samarbeten torde i allmänhet vara mer trovärdiga om de grundar sig på traktatsbundna försvarsförpliktelser”.

Säkerhetspolisen Årsbok 2016 – Säpo

”Vi har aldrig tidigare haft en större och mer komplicerad uppgift. Det är avgörande att vi samverkar med andra, både i Sverige och med utländska partners, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.”

Sveriges arméchef: ”Vi kan inte själva försvara oss” – SvD

”Sverige har välutbildade människor, är ett samhälle med hög tekniknivå, en imponerande industri, inte minst försvarsindustrin, och forskning av världsklass. Vi har en stor kompetens och möjlighet att höja svensk försvarsförmåga. Den berättelsen är försvarsmakten en del av.”

Norden:

President Sauli Niinistö: ”Varje människa är sitt lands försvarare”DN

”Det är viktigt och det kommer att bli ännu viktigare. Vi har propaganda som ständigt pågår, hybridkrigsföring, cyberhot och så vidare. Det betyder i praktiken att varje människa är sitt lands försvarare – inte minst mellan öronen. Det är viktigt att medborgarna känner det. Försvar innebär inte bara att ta vapen i hand, det innebär också att man är kritisk, man tänker efter då man tar in information, man reagerar på konstigheter. Att ha en sådan attityd i grunden, att det är viktigt att försvara landet – det är ett värde i sig. Då är man mycket mer kapabel att försvara sitt land också mot dessa hot.”

Baltikum:

Latvia’s fortress think tank – Politico

”StratCom’s formal opening event in August 2014, its drab exterior sheathed in a sparkling coat of white paint, was a well-publicized affair. Among those who came to bless the ballyhooed facility were the presidents of Lithuania and Latvia, and U.S. Senator John McCain.

Meanwhile, the roster of NATO members and partners participating in the center — now up to 10, including NATO partner Sweden — has grown, as have its activities. Last year it contributed on-site support to several major NATO multinational exercises.

The center also hosts lectures on the evolving discipline of strategic communications, which can fairly be described as the art and science of weaponizing information and disrupting disinformation. Classes in the secure, corporate-feeling facility, which are open to all NATO personnel, are often packed.”

Ryssland:

Licensed to hack: the rise of the cyber privateer – Financial Times

”In indicting Mr Dokuchaev and Mr Sushchin, US law enforcers may hope to achieve some degree of deterrence. After criminal charges were brought by the US Department of Justice against Chinese hackers in 61398 Unit of the People’s Liberation Army in 2014, Beijing significantly dialled down its online operations against US organisations.

“With China, criminal indictments were a success,” says Mr Lewis. But, he adds, Russia is a different matter. “The Russians have very different motives. This sends a signal — you’re not invisible — but we need to figure out what else to do.”

The West’s entire architecture of deterrence, Mr Lewis says, simply is not working in cyber space.

“Russia will continue to operate on a pragmatic basis,” says Mr Inkster. “If anything I suspect that for the foreseeable future their behaviour in the cyber domain is going to be even more flagrant.””

The Russian Defense Budget and You – Russian Military Analysis

”IHS Janes’s story “Russia announces deepest budget cuts since 1990s” got a lot of attention this week, claiming the Russian defense budget will be reduced by $1 trillion rubles or 25%. It is also wrong and has a bombastic headline to boot.  Here is a concise assessment of Russia’s defense budget, the cuts, and the reasons.

Bottom line, the Russian defense budget is going from 3.07 trillion RUB in 2016, to 2.84 trillion RUB in 2017, a reduction of ~7%, which about 1% harsher than announced in October of last year. The original estimate for the 2017-2019 budget plan was a 6% reduction over that period of defense spending. The cuts amount to about 230 billion RUB.”

Russia’s Most Formidable Nuclear Attack Submarine Is Almost Ready – War is BoringWar is Boring

”Russia is set to launch its second Yasen-class nuclear-powered attack submarine on March 30. Called Kazan, the new vessel is an upgraded Project 885M design that is in many ways much more capable than the lead ship of the class, K-560 Severodvinsk.”

Nato:

Secretary General Annual Report – http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_SG_AnnualReport_2016_en.pdf

UK troops in Estonia to deter ’Russian aggression’ – BBC

”The first of 800 UK troops being sent to bolster Nato defences in the Baltic have arrived in Estonia.

The 120 soldiers from the 5th Battalion The Rifles will set up a UK headquarters in the country before the remaining troops arrive in April.”

Tyskland:

Germany’s new defence pragmatism is not measured in Euros – War on the Rocks

”While most observers focused on the attempts from both sides of the Atlantic to promote renewed trust in the NATO alliance, in recent weeks Germany has taken concrete action in bolstering European defense with its neighbors on the continent. The broad German initiative, which was dubbed by one newspaper as the transformation of the German forces to a European “anchor army,” included a long list of bilateral agreements. In capabilities across land, sea, and air Germany has initiated partnerships with European neighbors. For instance, Joint procurement and maintenance programs with Norway on submarines, Lockheed transport aircraft with France, tanker aircraft with Benelux and Norway and drones with France and Italy are  all under way. While not all details on these plans are fixed, the defense spending on aircrafts and submarines alone will amount to several billion euros. In addition, Germany is creating joint military structures together with Romania and the Czech Republic. With the United Kingdom, Berlin is currently working on a defense roadmap to deepen cooperation despite London’s recent divorce from the European Union.”

Britain and Germany set to sign defence co-operation deal – Financial Times

”The UK defence ministry said it was working with Germany “on a joint vision statement on future co-operation” while the German defence ministry confirmed it was working on joint projects. “Independent of the effects of Brexit, Great Britain remains a strong partner and ally in Nato and also bilaterally,” it said.

Areas of co-operation are expected to include work on cyber security, training and maritime patrols. This year, for example, Britain’s new Wildcat helicopter will be deployed from a German frigate in the Mediterranean.”
USA:

Trump nominerar vice försvarsministerHD

”Donald Trump nominerar Patrick Shanahan som ny vice försvarsminister, uppger Reuters.

Shanahan är en högt uppsatt chef hos den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing. Samtidigt nominerar Trumps regering David Joel Trachtenberg som politisk rådgivare till försvarsministern.”

Trump says US ’must be paid more’ to defend Germany – ABC News

”President Donald Trump said Saturday that Germany owes ”vast sums of money” to NATO and the U.S. ”must be paid more” for providing defense, reiterating his stance that European allies need to meet their end of the bargain if they are to continue benefiting from the military alliance.

Trump’s tweet from his Florida resort, where he is spending the weekend, came the day after his first meeting with Germany’s leader.

”Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel,” the president wrote. ”Nevertheless, Germany owes … vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!””

USA:s tidigare ambassadör till Nato, Ivo Daalder, svarade på Twitter:

”Sorry, Mr. President, that’s not how NATO works. The US decides for itself how much it contributes to defending NATO. This is not a financial transaction, where NATO countries pay the US to defend them. It is part of our treaty commitment. All NATO countries, including Germany, have committed to spend 2% of GDP on defense by 2024. So far 5 of 28 NATO countries do. Those who currently don’t spend 2% of their GDP on defense are now increasing their defense budgets. That’s a good thing. But no funds will be paid to the US. They are meant to increase NATO’s overall defense capabilities, given the growing Russian threat. Europe must spend more on defense, but not as favor (or payment) to the US. But because their security requires it. US does provide large military commitment to NATO. But this is not a favor to Europe. It is vital for our own security. We fought two world wars in Europe, and one cold war. Keeping Europe whole, free, and at peace, is vital US interest. A strong, united NATO, in which all contribute their fair share to defense, will secure that peace for all Alliance members.”

 

Yitzhak Rabin av Itamar Rabinovich

Har läst Itamar Rabinovichs nya biografi om Yitzhak Rabin.

I den ger Rabinovich en detaljerad bild av Rabin som människa och hur han utvecklades under sitt liv från soldat till politiker, från politiker till statsman. Han ger initierade beskrivningar av de utdragna fredsprocesserna med syrierna och palestinierna under början av 90-talet och varför Rabin investerade så mycket energi och politiskt kapital i dessa.

Hur Rabins liv tragiskt slutade är nog bekant för de flesta, och Rabinovich är här mycket kritisk mot hur det israeliska samhället misslyckades med att konfrontera de krafter som möjliggjorde för den miljö som ledde till mordet på Rabin att uppstå. Men vad hade hänt om Rabin hade fortsatt leva? Det finns givetvis delade meningar här, men Rabinovich antyder att det hade varit bättre idag.

Oavsett hur man ställer sig till de kontrafaktiska frågorna så går det med säkerhet att säga att Rabin var en fascinerande människa i sitt ledarskap, intelligens och mod. Han dedikerade sig till sitt folks frihet och trygghet, något som kostade honom livet. Hans gärning är värd att minnas och studeras.

Exit West av Mohsin Hamid

Har precis avslutat boken ”Exit West” av Mohsin Hamid, som är en dramatisk skildring om hur ett ungt par, Saeed och Nadia, bestämmer sig för att fly från sin hemstad som är i kaos efter att den har fallit till militanter efter en tids strider med regeringsstyrkor. De tar sig först till en grekisk ö och fortsätter därifrån vidare mot den europeiska kontinenten där ett nytt liv väntar dem. Medan Saeed och Nadia är huvudkaraktärerna så är kärnan i boken migration och de friktioner som uppstår inom och mellan grupper när dess värld förändras. Det finns dock inte bara spänningar och konflikter, utan Hamid målar även upp en hoppfull bild av en värld som blir mer eller mindre tillfreds med den nya verkligheten med rörelser mellan länder och kontinenter. På många sätt är de situationer som uppstår i boken extrema, men det förstärker också de svåra frågor som är associerade kring migration, vilket gör boken mer intressant. ”Exit West” är en synnerligen tankeväckande bok som jag kan rekommendera.

Försvars- och säkerhetspolitik i närområdet – Vecka 10

Sverige:

Nya vindar från väst – AFF

”Hittills har USA satt värde på en rad faktorer, däribland det förtroende Sverige upparbetat genom att delta i insatserna på Balkan, i Libyen och Afghanistan; utbyte inom försvarsteknologi och underrättelsetjänst; en gemensam politisk värdegrund; samt Sveriges strategiska läge i försvaret av Baltikum. Försvarsbudgetens storlek har inte varit avgörande.

Det återstår att se hur Sverige värderas av den nya administrationen, där transaktioner och snävare nationella intressen kommer att väga betydligt tyngre. Risken för en annorlunda bedömning är uppenbar. Mot bakgrund av hur viktigt det amerikanska stödet är för svensk säkerhet, vore en snabb vändning av försvarsanslagen till en uppåtgående trend klart att föredra för att bädda för fortsatt starkt intresse från det stora landet i väst.”

Så ni gick på värnpliktsbluffen? – SvD

”Till att lösa krigets uppgifter krävs proffs: väl utbildade, väl utrustade, väl motiverade, väl samövade, i fungerande finansierade system som utöver en militär kapacitet i nivå med eller över motståndarens ser till att ta hand om skadade veteraner och dödades anhöriga. Till det behövs allmänhetens medvetenhet om det moderna krigets villkor, som bättre tränas genom stora civilförsvarsövningar och psykförsvar snarare än genom att åter sätta ungdomar i fängelse.

Nostalgiker bland kasernkramarna som minns samvaron med snuskburk, tält och gasmask – kriget som komedi – borde stilla sin längtan efter tider som flytt genom att minnas på film. Den heter Repmånad (eller hur man gör pojkar av män) och finns i en betalkanal nära dig.”

Försvarsministern: Trump ändrar inte Sveriges band till Nato – DN

”– Vad jag förstår är läget helt stabilt. Det finns inga tendenser till förändringar mellan Sverige och USA eller mellan Sverige och Nato. Vi har samma relation som tidigare. Det gäller den övningsverksamhet och det informationsutbyte som vi deltar i. Stoltenberg var väldigt tydlig om att det finns ingen grund för förändrade relationer, utan det vi kommit överens om ligger fast och vi fortsätter jobba precis som vanligt. Det var ett mycket tydligt besked, säger Peter Hultqvist till DN.”

På gammal kurs i nytt säkerhetsläge – SvD

”För att summera: 1) Försvarsbeslutet 2015 var i utgångspunkten för klent, 2) utan ökade anslag går det inte att förverkliga och 3) det råder bred politisk enighet om att det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre sedan 2015 och att osäkerheterna framöver ökar.

Ändå är regeringens huvudlinje att hålla den gamla kursen. Det vore bättre med en politik för att hålla gränsen.”

LUF RAPPORT: Personalförsörjningen i försvaret

Liberala ungdomsförbundet presenterar idag en rapport om hur personalförsörjningen till Försvarsmakten kan tryggas, utan att ta till plikt.

Vi menar att en soldat som har övat eldöverfall eller taktiskt omhändertagande i strid femton-tjugo gånger fler än en värnpliktig gjort är en större tillgång för Försvarsmakten och Sverige. Därför är det beklagligt att värnplikten nu återinförs, med konsekvensen att hela försvaret inte kommer gå att mobilisera lika snabbt som det vore önskvärt och att ambitionsnivån för soldaternas kompetens sänks.

Partierna borde lägga fram konstruktiva förslag på hur personalförsörjningen kan tryggas, istället för att bara konstatera att det finns problem och inte göra någonting åt problemen.

Höjda ekonomiska anslag och ett välfungerande yrkesförsvar är lösningen.”

Norden:

Beredskap, finansiering och materielupphandling säkerställer ett trovärdigt försvar – Finska försvarsdepartementet 

”Försvarsminister Jussi Niinistö betonade det mångsidiga och långsiktiga utvecklandet av vårt försvarssystem vid remissdebatten om försvarsredogörelsen i riksdagen den 8 mars. Den aktiva stabilitetspolitik som Finland driver innebär enligt Niinistö att i synnerhet militära hot förebyggs. Den lägesbild som redogörelsen drar upp riktlinjer för, dvs. att den militära aktiviteten har ökat i Finlands närområden, är i sig ett faktum och inte en åsiktsfråga.”

”Vi stärker inte försvaret för att förbereda oss på krig”Yle Nyheter

”Riksdagen diskuterade också förutsättningarna för ett fördjupat militärt samarbete med Sverige. Frågan är om målsättningarna för samarbetet är tillräckligt högt ställda.

– Redogörelsen begränsar inte möjligheterna att fördjupa samarbetet med Sverige, och väl så. Men samtidigt ställer man inte heller några mål för samarbetet, säger Krista Mikkonen (Gröna).

Också inom SDP vill man påskynda ett fördjupat samarbete med Sverige.

– De säkerhetspolitiska linjedragningarna är avsedda att öka på stabiliteten i Östersjöområdet. Man kan fråga sig varför regeringen inte visat en mer visionär inställning då det gäller samarbetet kring resurser, undrade Mika Kari (SDP).”

Baltikum:

”Det går inte att köra över vårt land på några timmar”- DN 

”I Estland är man är inte rädd för Ryssland utan bättre förberedd än någonsin på att försvara sig. Budskapet kommer från Riho Terras, Estlands försvarschef som i april tar emot allierade trupper. ”Vår huvuduppgift är att få Putin att tro på Nato”, säger han.”

Defense minister: Large investments to be made in 2nd Infantry Brigade – ERR

”Minister of Defence Margus Tsahkna visited the 2nd Infantry Brigade on Tuesday, the development for which the 2018-2021 development plan of the Ministry of Defence’s area of government calls for €90 million in spending.”

Europa:

Remarks by Federica Mogherini following the joint meeting of Foreign Affairs and Defence Ministers at the Foreign Affairs Council

”Today we decided to establish a military planning and conduct capability which will command the EU non-executive military missions. We have three of them currently. It will be established within the European Union military staff. We also decided to create a civilian/military joint support coordination cell that will increase synergies between our civilian and military work. You know this is the highlight, the specific feature of the European Union action on the ground, matching whenever and wherever it is needed, and however it is needed, civilian and military work on security. So, this coordination cell will help us creating and highlighting even more the synergies on the ground.”

”Fördjupat samarbete om försvaret kan spara miljarder” – DN

”Nu, i en tid då EU:s institutionella gränsdragning mellan den inre och yttre säkerheten blir allt otydligare, är det värt att påminna sig att medlemsländerna från första början betraktade EDA som det huvudsakliga verktyget för att utveckla försvarssamarbetet i EU. Det är i EDA som medlemsländernas regeringar beslutar om gemensamma förmågeprioriteringar och hur dessa ska hanteras. Stödet som den Europeiska kommissionen är beredd att ge genom den nyligen antagna europeiska försvarshandlingsplanen (European defence action plan, EDAP) är i detta sammanhang mycket välkommet.”

Nato:

A New Deal to Make NATO and America Great Again – RUSI

”Let’s begin with the obvious. A key element of this New Deal will be a major increase in European military investment over the next decade. But more than money will be involved. The Europeans should declare that, by 2026, their ground troops will take primary responsibility for guarding the Eastern frontier.

At the same time, Trump would recommit the US to a strong and continuing role in transatlantic defence. Not only would America provide crucial air, sea and logistical support, but the US Army would reinforce European troops on the ground at moments of crisis. Trump’s recommitment of American ground forces to the Eastern frontier will dramatically reduce the chances of Russian aggression.”

Will the old playbook work for Russia? Not so fast. – CEPA

”This approach may sound beguiling, but it falls foul of reality and principle, as Steven Pifer (also of Brookings) explains in a blog post. First, why would these countries accept this? Sweden and Finland prize freedom of action. This would consign them permanently to a security gray zone. Multilateral security guarantees sound nice until you remember what happened to the Budapest Memorandum of 1994. Russia promised to respect Ukraine’s borders and refrain from economic coercion, in return for Ukraine giving up its nuclear weapons. There was no sub-clause reading “unless there is a government in Kiev we don’t like.” The Western nuclear powers guaranteed the deal too. Those undertakings are in tatters.

As a result, Russia lacks the credibility to be party to a “Yalta II”—and the West should blush rather than claim it would work. It is also unclear that the Kremlin would agree to withdraw its troops from the “inner empire.” The idea of a holy homeland besieged by a decadent, duplicitous and dangerous West is a central message of Putin’s propaganda machine. The West is not actually an enemy (the regime shops invests and frolics there), but it must be portrayed as one. Why abandon that tactic, which so usefully distracts the Russian people from the brutality and mendacity of their rulers?”

Deterring Russian Aggression in the Baltic States – RAND

USA:

Vice President Pence is quietly becoming a foreign policy power player – Washington Post

”Pence is seen by many in Washington as a figure who might stand up for the traditionally hawkish views he espoused while in Congress, a proxy of sorts for the GOP national security establishment. But those close to Pence say his stance is more nuanced. Pence is committed to advocating Trump’s foreign policy objectives, not his own, and endeavors to stay above the fray of most internal disputes.

“He definitely brings a different perspective, but he’s nuanced and subtle in how he engages,” one White House official said. “He’s adapted somewhat, at least in terms of not putting his views above those of the president.”

Pence preserves his credibility with the president so it can be most effective when deployed. The chief example was when Pence personally spoke to Trump about removing national security adviser Michael Flynn, who had lied to him about conversations with Russian officials during the transition.”

Responses to Russian INF Treaty Violations – Senate Republican Policy Committee

”The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty eliminated and prohibits an entire class of missiles: nuclear and conventional ground-launched ballistic and cruise missiles with ranges between 500 and 5,500 kilometers. As with most other arms-control commitments between the United States and Russia, the U.S. is upholding its end of the bargain, while Russia is not. Russia has been developing missile systems in violation of the INF Treaty. The Russian violation of the INF Treaty is particularly blatant, and it poses a significant threat to our allies.

If Russia were to deploy these systems, there would potentially be a military vulnerability and a gap in America’s ability to respond. Russia would be able to hold our allies at risk in a way that we could not commensurately hold Russia at risk. Deterrence and defense capabilities could be considered weakened. Deployment of these systems in violation of the INF Treaty cannot “go unanswered,” as General Phillip Breedlove said in April 2014, when he was the supreme allied commander of Europe.”

NSC staff allowed back into the Oval Office for Trump’s foreign calls – Politico

”National security adviser H.R. McMaster has invited top National Security Council staff back into the Oval Office for calls between President Donald Trump and foreign leaders, reversing a decision by his predecessor Michael Flynn to exile senior directors to the Situation Room during state calls.

For the first time since Trump took office, senior directors and country directors were present on Monday and Tuesday in the Oval alongside deputy national security adviser K.T. McFarland for calls with leaders from Israel, Japan, South Korea and Kenya.”

Army eyes new bases in Europe as Pentagon reviews force structure – Stars and Stripes

”The U.S. Army is scouting locations in Germany for potentially basing more soldiers in Europe, where a post-Cold War period of military downsizing is undergoing a reappraisal.

A team from U.S. Army Europe recently visited two military facilities in northern Germany, the Army said, a region without a current U.S. military presence.”

Ryssland:

Russian Defence Minister General of the Army Sergei Shoigu held teleconference with leadership of the Russian Armed Forces – Ryska försvarsdepartementet 

”The third issue of the teleconference was devoted to design of an air defence missile artillery system and long-range air defence guided missile.

Two newest frigates of project 22350 armed with Kalibr and Onyx modern strike complexes will have been introduced in the Navy by the end of 2020, stated General of the Army Sergei Shoigu.

According to the Russian Defence Minister, these ships will be covered by a new air defence missile system fitted with several types of guided missiles. More than 60 launches of these missiles have been carried out at ranges of the Baltic and Northern Fleets as well as at the Kapustin Yar range.”

Corruption Hampers Russian Arctic Militarization Dreams – Moscow Times

”As part of a broader military modernization project, Moscow is working to revamp lagging Soviet-era defense installations on its vast, northern frontier. The efforts began no later than 2014, when the Russian Defense Ministry formed a Northern Joint Strategic Command. This Arctic command structure will have four combat brigades, 14 airfields, 16 deepwater ports and a fleet of almost 50 icebreakers to keep lanes clear for the Russian navy’s Northern Fleet.

But according to the Kommersant daily, the Arctic militarization project is running into major corruption scandals. Contractors working on radar and air traffic control installations in the northern holdouts of Wrangel Island and Cape Schmidt have been found pilfering nearly 3 billion rubles ($50 million) from state contracts, Kommersant reported, citing the Russian Investigative Committee.”

Tyskland:

In the era of Donald Trump, Germans debate a military buildup – Washington Post

”In 2014, German officials agreed with other NATO nations to spend at least 2 percent of its gross domestic product on defense within 10 years — up from about 1.2 percent in 2016. Until recently, however, many German officials privately acknowledged that such a goal — which would see Germany leapfrog Britain and France in military spending — was politically untenable.

Since Trump’s victory, however, German politicians, pundits and the media have agonized over the issue, with more and louder voices calling for a stronger military. Last month, the Defense Ministry announced plans to increase Germany’s standing military to nearly 200,000 troops by 2024, up from a historical low of 166,500 in June. After 26 years of cuts, defense spending is going up by 8 percent this year.”

Czech Republic and Germany agree to create a single military unit – Army Technology

”The Czech Republic Ministry of Defence has signed a Letter of Intent (LoI) with Germany’s Federal Ministry of Defence to form a single military unit, in a bid to strengthen mutual cooperation between the two nations.”

Germany says worried about Russian missiles in Kaliningrad – Reuters

”A decision by Russia to permanently station Iskander missiles in Kaliningrad, its enclave on the Baltic Sea, would mark a setback for European security, German Foreign Minister Sigmar Gabriel told Russian news agency Interfax on Wednesday.

Russia said in October it had moved the ballistic nuclear-capable missiles to Kaliningrad and deployed a S-400 air missile defense system there. It said the deployment was part of routine drills, but Western military officials worry that it may become permanent.”

Nukleare Phantomdiskussion – Die Zeit

”Die Bundesregierung hat der Diskussion über das heikle Thema mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Aus gutem Grunde: Es ist eine Phantomdiskussion. Die Berufung des Economist auf einen in England lehrenden Professor Maximilian Terhalle, den hierzulande kaum einer kennt (”Deutschland muss darüber nachdenken, seine eigenen Atombomben anzuschaffen, vielleicht in Zusammenarbeit mit Nachbarn”), ändert daran nichts.

Das Blatt zitiert Josef Joffe, aus einem Artikel aus dem Jahre 1984, der in keinerlei Zusammenhang mit der Nuklearfrage steht. Unverständlicherweise zitiert es nicht eine aktuelle Zeitgeist-Kolumne des ZEIT-Herausgebers. Darin erklärte Joffe überzeugend, warum Deutschland die Bombe nicht will und nicht bauen kann und warum auch die ”europäische Option” eine Schimäre ist, solange es keinen europäischen Bundesstaat gibt (was ja auch Kaczyński einräumte, als er sagte: ”Die Idee einer europäischen Nation ist aus der Luft gegriffen.”).”

After Warily Circling, Trump and Angela Merkel Prepare to Meet – New York Times

”Mr. Trump and Ms. Merkel are poles apart on issues like immigration and trade; they have circled each other warily since the American presidential election. But both sides, officials said, are determined not to let this first meeting devolve into a clash of competing worldviews.

Ms. Merkel has been studying Mr. Trump’s speeches to get an insight into the new president’s thinking. American officials said Mr. Trump would ask the chancellor for advice on how to deal with President Vladimir V. Putin of Russia, whom, after dozens of meetings over her 11 years in power, she knows better than any other leader in the West.”

Putin and Merkel: A Rivalry of History, Distrust and Power – New York Times

”Between them, there have been dozens of meetings and scores of telephone calls over the years, if never a breakthrough moment nor a partnership of the sort that Prime Minister Margaret Thatcher of Britain once forged with the Soviet Union’s last leader, Mikhail S. Gorbachev. If that pair helped the world out of the Cold War, Mr. Putin and Ms. Merkel’s relationship often seems trapped in it, shaped by their very different experiences in East Germany.

Never a friend nor an open foe, Ms. Merkel has always sought to nudge Mr. Putin and Russia toward a relationship rooted in rules rather than emotion, a comity built on clearly defined common interests, not personal chemistry. Mr. Putin, in turn, has longed for a transactional leader in Europe, someone who would strike a grand bargain and guarantee Russia a fixed, even privileged, place at the decision-making table.”

Romania and Germany increase defence cooperation – Euractiv

”Romania’s armed forces could be bolstered by 272 new armoured personnel carriers this year, under a significant defence deal brokered with Germany. EURACTIV Romania reports.

The Romanian army could be taking delivery of 272 new armoured personnel carriers (APCs) in 2017 thanks to an agreement struck with German company Rheinmetall Defence, which will build the military vehicles at a Romanian mechanical plant.”

 

IISS: Ryska försvarsekonomin

Intressant från IISS om den ryska försvarsekonomin.

Läs artikeln här: Russia’s defence spending. 

Actualité Juive: Quelle diplomatie pour Emmanuel Macron?

Artikel med spekulation om en utrikespolitik för franske presidentkandidaten Emmanuel Macron:

Retour au gaullo-mitterrandisme ou prolongement du néo-atlantisme de Nicolas Sarkozy et de François Hollande ? Interrogé par le quotidien libanais L’Orient Le Jour, le 26 janvier, sur la manière dont la France sous sa présidence pourrait contribuer à la sortie de crise en Irak, il indiquait vouloir « renouer avec une politique française gaullo-mitterrandienne », citant le refus de Jacques Chirac de participer à la seconde guerre d’Irak en 2003. « Je ne suis pas dans une logique d’immixtion, je suis dans une logique de service, de responsabilité et de stabilité ».

Läs hela artikeln här: Quelle diplomatie pour Emmanuel Macron? 

Folk och Försvar & KKRVA: Europeisk säkerhet i en turbulent tid

En kort sammanfattning av gårdagens seminarium med Folk och Försvar och Kungliga Krigsvetenskapsakademien om europeisk säkerhet. Självfallet är allt inte nytt, men värdefullt att sätta ihop det så man har en fullständig bild.

– Risken för fortsatt försämring av det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern är stor. Inte minst är det kring Gulfregionen, där den intensifierade konkurrensen mellan Saudiarabien och Iran kan, under ett snabbt händelseförlopp, utvecklas till ett regionalt krig. Franske François Heisbourg gjorde en intressant jämförelse mellan Saudiarabien och Österrike-Ungern.

– Europeisk säkerhet är alltmer sammanlänkat med skeenden i Asien. En betydande risk är en militär konfrontation mellan USA och Kina, en kris som involverar Nordkorea eller en ny konflikt mellan Indien och Pakistan. Det finns enbart två europeiska stater idag som har kapacitet och aptit för en betydande säkerhetspolitisk närvaro i Östasien: Storbritannien och Frankrike.

– Störst prioritering bör vara att hålla ihop EU och Nato. Ett starkare EU innebär ett starkare Nato, och vice versa. Finns förutsättningar för, inte minst sedan Brexit-beslutet, en konkret utveckling av försvarssamarbete inom EU, men samtidigt viktigt involvera Storbritannien i bästa möjliga mån.

– Hotet från öst är Rysslands svaghet snarare än Rysslands styrka. Rysslands inre ekonomiska problem och politiska stelhet är ett recept för instabilitet, inte minst då den ryska stats- och militärledningen kan försöka distrahera sin befolkning genom yttre äventyr och operationer. Särskilt viktigt att följa är Moskvas aktiviteter gentemot Belarus och i Västra Balkan. Vi borde bemöta Ryssland med styrka och strategisk försiktighet (”strategic prudence”), men utan någon eftergiftspolitik.

– Vi har lämnat en tid (1989-2014) av historisk unik stabilitet och fred, men nu blir världen alltmer osäker och våldsanvändning i det internationella systemet riskerar att öka. Extremt viktigt att ge säkerhets- och försvarspolitik den uppmärksamhet och seriositet som dagens omständigheter kräver.

– För svensk del är ett Natomedlemskap ett av de bästa sätten att gardera sig mot osäkerhet i omvärlden. Vi är mer sårbara för Trumps krav i en asymmetrisk bilateral relation (det vill säga, tvåsidig) än i ett multilateralt forum (det vill säga, med många andra). Viktigt att investera mer i den nationella försvarsförmågan och fördjupa samarbetet med Tyskland.

– Vart går USA? I närtid lär inga större förändringar ske i amerikansk säkerhetspolitik, men finns mer långsiktiga risker i att Amerika Först-linjen kan vinna bredare stöd hos amerikanska beslutsfattare och medborgare. François Heisbourg återkom med ännu en träffande analogi när han jämförde Donald Trump med Vilhelm II (tysk kejsare under första världskriget). Tre konfliktscenarion som målades upp av panelen var mellan USA och Iran, USA och Nordkorea, USA och Kina.

Slut.

Huffington Post: Francis Fukuyama: Democracy Needs Elites

Intervju med statsvetaren Francis Fukuyama i Huffington Post:

What is your solution that accommodates both people who have lost faith in their institutions as well as ultra-left people who want open borders?

That’s a tough question. If I was the German chancellor, I would focus a lot on Italy and Greece. In the next generation, Africa will literally pour into Europe. You must secure those outer water borders, and then look into internal borders. At the same time, migration is simply picking up in pace – some 800,000 Poles moved to the United Kingdom in recent years. That’s a huge number.

But is inter-European migration different from intercontinental migration?

No, that’s simply a fairy tale. The European Union has done very little in terms of identity creation. Nobody thinks he’s a European first, then a German. It’s the other way around!In many cases, it has even been going in the other direction, where regionalism is prioritized. We have seen that in Scotland, for example, and Catalonia. The real question here though is sovereignty. Many of these separatist areas have their own institutions. The cultural picture of serenity is utopian though. Populism exists because institutions are elite-driven. The problem is inequality in economic integration.

Läs hela intervjun här: Francis Fukuyama: Democracy Needs Elites.

Försvars- och säkerhetspolitik i närområdet – Vecka 9

Sverige:

Värnplikten återinförs i SverigeSR

”I dag beslutar regeringen om att återaktivera värnplikten så att alla som är födda 1999 eller senare kan tvingas genomgå mönstring från 1 juli och göra militär grundutbildning från och med nästa år.”

Hårt arbete krävs för stärkt förmåga – Försvarsmakten

”Försvarsmakten har under 2016 tagit viktiga steg för att öka den operativa förmågan. Bedömningen är att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet kan genomföras i enlighet med den ambitionsnivå och de principer som anges i regeringens styrningar. På längre sikt fortsätter risktagningen att öka så länge den svenska förmågetillväxten inte går i takt med omvärldsutvecklingen.”

MSB:s underlag till försvarspolitisk inriktning MSB

”Rapporten lyfter fram väsentliga utvecklingsområden och utmaningar av betydelse för civilt försvar inom ramen för en samlad totalförsvarsplanering. Rapporten innehåller även kortfattade beskrivningar av omvärlden och samhällsutvecklingen, den relevanta hotbilden samt tillståndet inom civilt försvar i dag.”

Saab tecknar nytt avtal om ubåtsjaktmål Corren

”Saab har tecknat ett ännu ett avtal om leverans av sitt nya träningssystem för ubåtsjakt. Leveranserna till en hemlig kund ska genomföras under 2017 och 2018.”

Utvärdering av Sveriges engagemang i AfghanistanUtrikesdepartementet

”En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014, med särskilt fokus på den verksamhet som har bedrivits i norra Afghanistan under åren 2006–2014.”

ÖB om Fårösund: ”Vi vill ha marinvarvet” Hela Gotland

”Infrastruktur är rent generellt intressant för Försvarsmakten, oavsett om det handlar om en flygplats eller en hamn. När det gäller Fårösund vill vi säkerställa tillgången och se till att vi har kontroll över hamnen, säger Micael Bydén.”

”Ryssland vill styra Östersjön – Gotlands försvar avgörande” SvD

”General Terras är estnisk försvarschef sedan drygt fem år tillbaka och är alltså relativt gammal i gamet vid det här laget. Han berättar för SvD att han redan 2007 hörde den ryske presidenten Putin tala om Krim som ryskt territorium vid det årets säkerhetskonferens i München. Nu ser han en rysk strävan efter kontroll i Östersjön på samma sätt som rysk militär redan har vid Svarta havet.”

Estland och Sverige lierar sig på GotlandSVT

”Igår beslutade regeringen att återinföra värnplikten och idag gjorde Överbefälhavare Micael Bydén ett besök på Gotland. Med på besöket var också Estlands överbefälhavare som följer den militära upprustningen på ön.”

Sverige i Nato Natobloggen

”En viktig poäng i frågan om säkerheten i Östersjöområdet är hur stort Sverige är och hur stor del av Rysslands operationsområde som Sverige täcker. Räckvidderna för ryska luftvärns- och sjömålssystem når Sverige både i norr och söder. Nere vid Kaliningrad är det väldigt enkelt att skära av Baltikum från resten av Europa – och en sådan situation är svår för Nato att göra någonting åt. Om Ryssland flyttar fram sina positioner uppstår en mur genom Sverige och Östersjöområdet som Nato måste ta sig igenom för att nå Baltikum – under vilken tid Ryssland troligtvis hinner invadera samtliga länder.”

Europa:

Europe is starting to get serious about defenceThe Economist

”Indeed, Mr Trump’s warnings could even prove counter-productive. Other European countries might grow nervous at the emergence of Germany as a military superpower with serious expeditionary capabilities, should it choose to travel down that path. Furthermore, many countries will never reach the 2% target. But threats from the White House could force them to hedge against American withdrawal, notes François Heisbourg, a French security analyst. Make NATO conditional, and you force your partners into independence, and a foreign policy that may not suit American interests. Even the gentle triceratops sometimes used its horns to charge predators.”

How Europe Can Defend Itself Bloomberg

”None of this is to say that the EU needs its own army. It is only to point out that Europe needs to do more to ensure its collective security, and that part of the answer lies in a more flexible (and less America-dominated) NATO. As Europeans consider any changes, their focus should be less on whether NATO members meet the alliance’s requirement for overall defense spending and more on how and where they spend their money. The better Europe is able to defend itself, the better off it — and the U.S. — will be.”

Norden:

Därför höjer Finland krigsberedskapen – SVT

”Finland har behållit den allmänna värnplikten i motsats till Sverige. Nu tänker Finland dessutom höja krigsberedskapen med 50.000 man på grund av oron i närområdet, främst i Ukraina och Krim. Det var ett nytt budskap i den senaste försvarsredogörelsen.”

Norge har overhalet Danmark som USA’s bedste ven i Skandinavien

”Snart halvanden måned efter Donald Trumps tiltrædelse som amerikansk præsident har ingen af de danske topministre haft held til at booke formelle møder med deres amerikanske kollega.

Derved adskiller den danske regering sig markant fra den norske. I dag mødes den norske udenrigsminister, Børge Brende, med den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, i det amerikanske udenrigsministerium i Washington.”

Norway moves military intelligence away from Russian border The Barents Observer

”Kirkenes has for decades been a stronghold for Norwegian military intelligence. The border town has housed several key installations and facilities. Close by is Russia, the resurgent power with which Norway has an increasingly complex and difficult relationship.

Now, the Service cuts activities in the area. Instead, personnel is moved to Vadsø, the town located a two-hours drive to the northwest.”

Svar på spørsmål om status for rapporten om nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk – Norska utrikesdepartementet

”Sentrale deler av det nordiske samarbeidet er dynamisk av natur og i kontinuerlig utvikling. Militært samarbeid er et eksempel på dette. Den sikkerhetspolitiske dialogen er styrket, og samarbeidet om operasjoner, trening og øving har gitt gode resultater innen områder som fellesoperative øvelser, forsvarsgrenvis treningsvirksomhet og logistisk understøttelse til internasjonale operasjoner. Det er god dialog mellom nordiske land om styrkebidrag i internasjonale operasjoner. Samarbeid om transport, sanitet, utdanning, materiell og øvingsfelt foregår for eksempel innenfor rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO).”

Baltikum:

Lithuanians stock up for ’hybrid’ war with Russia Sky News

”According to captain Aurimas Kleveckas, from the ministry of defence’s strategic communications unit (STRATCOM), it is a perfect example of the threat they face – a ”hybrid” attack designed to destabilise.

He said: ”We believe that this is the first attempt to use German soldiers against the Lithuanian population. In the future they may use video to record a similar (fake) allegation.”

Captain Kleveckas said there was a ”high probability” Russians were responsible for the faked email, although Lithuanian police have not been able to locate who wrote it.

Nonetheless, it should serve as a warning to the British, with 800 troops due to deploy to Estonia as part of this NATO mission.”

Estonia braced to resist ’fake news:’ PM – Reuters

”Estonia’s prime minister says the Baltic state is well placed to resist the kind of ”fake news” reports that could proliferate when NATO troops start arriving next month, against a background of heightened tensions with Russia.”

I Estland pratar nästan alla säkerhetspolitik – SR

”I Estland, trängt mellan öst och väst och med bara 26 år av självständighet, diskuterar många medborgare säkerhetspolitik i dessa dagar.”

NATO:

Secretary General: Switzerland is a valued NATO partner NATO

”Mr. Stoltenberg also praised Switzerland’s contributions to peace and security. Switzerland has helped many NATO partners in building democratic defence institutions and provides support for NATO’s peace-keeping efforts in Kosovo. Within NATO, Switzerland has helped to shape thinking and policies on human security issues, including to promote the role of women in peace and security.”

Russia, NATO in first high-level military talks since freezeFrance 24

”Senior Russian and NATO military chiefs on Friday held their first phone talks since ties between the two sides collapsed over the crisis in Ukraine, the defence ministry in Moscow said.

The chairman of the NATO Military Committee Petr Pavel called Russia’s chief of staff Valery Gerasimov to discuss the possible restarting of military coordination and avoiding clashes, a statement from the ministry said.”

Our NATO partners should engage Trump in Brussels Newsweek

”President Donald Trump’s decision to attend a NATO meeting in Brussels in late May provides an opportunity for the alliance to reconstitute the trans-Atlantic security bargain in light of Trump’s earlier pronouncements that the alliance is obsolete. Secretary of Defense Jim Mattis’s recent warning to Europe that it must start increasing defense spending by the end of this year adds urgency to finding this new bargain.

Trump will be looking for a symbolic victory at this summit rather than a confrontation with 27 other national leaders. So Europe needs to create a positive outcome for Trump in advance.  

Europe can deliver its portion of this bargain in three ways. First, it needs to demonstrate the value of its existing military contribution to the alliance. A Trump visit to the new British aircraft carrier, to be armed with American F-35s, would help to dramatize existing contributions.”

Ryssland:

Russia Looks to Exploit White House ‘Turbulence,’ Analysts Say – New York Times

”The Kremlin, increasingly convinced that President Trump will not fundamentally change relations with Russia, is instead seeking to bolster its global influence by exploiting what it considers weakness in Washington, according to political advisers, diplomats, journalists and other analysts.

Russia has continued to test the United States on the military front, with fighter jets flying close to an American warship in the Black Sea this month and a Russian naval vessel steaming conspicuously in the Atlantic off the coast of Delaware.”

Gazprom Needs Its European Customers More Than Ever Bloomberg

”Russia, however, needs more than that. The company’s softly, softly tactic is designed to allow it to complete a major project — another Baltic pipeline, Nord Stream 2, which would let it more or less completely bypass Ukraine.”

Larger portion of Russia’s nukes will be on subs in Arctic watersThe Barents Observer

”With eight Borei submarines, the number of strategic warheads will be a maximum of 888; three with 16 missiles and five with 20 missiles. Given that the information about additional four Borei subs with 480 warheads is correct, the total number would then be as much as 1,388. In practice, not all Borei’s will be deployed at the same time due to maintenance and repair work. Also, some of the missiles are likely to carry dummy warheads for test-launchings.”

USA:

Full text: Trump’s address to CongressPolitico

”Our foreign policy calls for a direct, robust and meaningful engagement with the world. It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies across the globe. We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two World Wars that dethroned fascism, and a Cold War and defeated communism. But our partners must meet their financial obligations. And now based on our very strong and frank discussions, they are beginning to do just that. In fact, I can tell you the money is pouring in. Very nice. Very nice. We expect our partners, whether in NATO, in the Middle East, or the Pacific –- to take a direct and meaningful role in both strategic and military operations, and pay their fair share of the cost. Have to do that. We will respect historic institutions, but we will respect the sovereign rights of all nations. And they have to respect our rights as a nation, also.”

Tyskland:

Ministerin von der Leyen im Baltikum Tyska försvarsdepartementet

”Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zu politischen Gesprächen in die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gereist. Im Fokus der Treffen steht die verstärkte Präsenz der NATO in Osteuropa.”

Germans are debating getting their own nuclear weapon The Economist

”The different dangers posed by Mr Putin and Mr Trump have raised the question of “how to deter whom with what”, even though German nukes are not the best answer, says Karl-Heinz Kamp of the Federal Academy for Security Policy, a government think-tank. Mr Terhalle, for his part, thinks that even a debate about a German nuclear weapon could help—if it convinced Mr Trump to stop undermining the existing international order.”

Gabriel an der Nato-OstflankeDer Spiegel

”Die Sicherheit Estlands, Lettlands und Litauens ist gleichbedeutend mit der deutschen Sicherheit.”

 

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén