I ’’Går Sverige med i Nato kan kärnvapen placeras hos oss’’ skriver representanter från Svenska läkare mot kärnvapen att ett Natomedlemskap skulle ha negativa konsekvenser för vår säkerhet och vår ambition att arbeta för kärnvapennedrustning.

Det är bra att när vi debatterar ett Natomedlemskap att alla möjliga aspekter och implikationer lyfts fram. På det sättet är det välkommet att debattörerna lyfter kärnvapenfrågan. Däremot utelämnar de viktig fakta och framhäver en felaktig bild av vad ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära.

Hur troligt är det att kärnvapen skulle placeras på svenskt territorium? Debattörerna använder vad som nästan kan liknas med en skrämselretorik när de tar upp Nato och kärnvapen. Det skapas en föreställning om kärnvapenplacering som inte rimmar lika väl med verkligheten.

Faktum är att när Norge, Danmark och Island var med att grunda Nato tog de det aktiva beslutet att avstå från placering av kärnvapen på deras territorium. Detsamma skulle gälla om Sverige gick med i Nato.

I ett av Natos strategiska dokument från 2012, som även de citerar delar ur, står det: ‘’De omständigheter där användning av kärnvapen kan behöva övervägas är extremt avlägsna.’’

Inte ens under kalla krigets hetaste dagar skedde någon utplacering av kärnvapen i de nordiska länderna och tröskeln för att göra det i dag är definitivt inte lägre.

Skulle ett svenskt Natomedlemskap förhindra oss att arbeta för kärnvapennedrustning? Nej. Tvärtom skulle ett Natomedlemskap öppna fler forum för oss att påverka.

I Nato tas beslut om allt rörande kärnvapen i Kärnvapenplaneringsgruppen (Nuclear Planing Group). Alla medlemmar har en plats vid bordet, med undantaget Frankrike som valt att inte delta. Det innebär att Norge, Island och Danmark har inflytande och förmåga att påverka på ett sätt som Sverige inte har i dag. Det är också viktigt att poängtera att alla beslut i Nato tas med konsensus, inkluderat beslut rörande kärnvapenpolicy.

Nato har också uttryckligen uttalat sig om att man strävar efter att skapa förutsättningar för en värld fri från kärnvapen i enlighet med icke-spridningsavtalet (NPT).

Dessutom har Nato har genom åren lanserat flera initiativ för att bekämpa och motverka spridningen av massförstörelsevapen och förmågor att använda dem (exempelvis ballistiska missiler).

Om det är någon som författarna borde rikta sin energi åt att kritisera är det Ryssland som har en alltmer hotfull retorik om kärnvapenanvändning och som inte för så länge sedan övade att kärnvapenbomba storstäder som Warszawa.

Skulle ett svenskt medlemskap i Nato öka vår säkerhet och våra grannländers säkerhet? Ja. Det kanske enda trovärdiga scenariot där kärnvapen skulle kunna tänkas användas i vårt närområde skulle vara i anslutning till en pågående konflikt. Ett svenskt Natomedlemskap skulle inte bara ge oss en säkerhetsgaranti utan säkerheten och stabiliteten i vårt närområde skulle öka. Bland annat genom att våra utfästelser som solidaritetsdeklarationen från 2009 skulle få mer trovärdighet och vi skulle kunna aktivt planera tillsammans med våra allierade om exempelvis stöd åt Baltikum.

Ett svenskt medlemskap i Nato är i vårt och våra grannländers säkerhetsintresse och det är helt förenligt med vår politik gentemot en kärnvapenfri värld.

Länk till artikeln.